CongBui.com
Xin chào ✌️
Mình là Công, một nhà phát triển phần mềm, seo, marketing online. Một người khá lười viết, mình sẽ tập tành viết lách trên này.
Bạn có thể tìm thấy tôi trên Facebook - hãy xem tiểu sử của tôi để biết thêm thông tin
 
About